1. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI

    1. Plan ve Programlar Daire Başkanı

    2. Bilgi İşlem Daire Başkanı

    3. Bütçe Daire Başkanı

    4. İç Kontrol Daire Başkanı