1. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI

    1. Stratejik Planlama ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanı

    2. Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanı

    3. Bütçe ve Performans Daire Başkanı

    4. İç Kontrol Daire Başkanı