Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.03.2018

Plan ve Programlar Daire Başkanlığının Görevleri

 1. ​Başkanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve bu süreçte ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, diğer destek hizmetlerini yürütmek.

 2. Birim ve Başkanlık idare faaliyet raporunu hazırlamak.

 3. Başkanlığın misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

 4. Başkanlığın görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

 5. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.

 6. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

 7. Başkanlığın üstün ve zayıf yönlerini tespit etmek.

 8. Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

 9. Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 10. Strateji Geliştirme Kurulu ve Yeniden Yapılanma Takımının sekretarya hizmetlerini yürütmek.

 11. Başkanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Başkanlığın ve/veya birimlerin belirlenen ölçütlere uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 12. Başkanlığın yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

 13. Başkanlığın Aylık Faaliyet Raporunu hazırlamak.

 14. Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

 15. Başkanlığın hizmet envanteri işlemlerini koordine etmek.

 16. Başkanlığın hizmet standartları işlemlerini koordine etmek.

 17. Birim kodlarının takibi, kod verme, yazışma, evrak, dosya ve arşiv sistemleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

 18. Form standardizasyonu ve form geliştirme çalışmalarını yapmak.

 19. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve maliyetleri düşürme bağlamında çalışmalar yapmak.

 20. ​Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.