Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.04.2018

İletişim

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Mahmut TÜRK

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI

 

Sekreterlik

Zeki KIZILKAYA

Bayram KELLECİ

Telefon

(0312)

2956567

2956539

Faks)

(0312) 2876385

E-Posta:

 strateji@diyanet.gov.tr

PLAN VE PROGRAMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Hatice KAHYAOĞLU

Daire Başkanı

Sekreterlik

Mustafa ÖZEREN

Telefon

(0312) 2956538

Faks

(0312)2876385

E-Posta

Stratejikplanlama@diyanet.gov.tr

  • Hizmet standartları

2956571

  • Dosyalama Yönergesi çerçevesinde yazışma, dosyalama ve arşiv sistemleri
  • Başkanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarımızın idari birim kimlik kodlarının takibi ve yeni kurulan birimlere kod verme çalışmaları.-
  • Resmi yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yazışma ve evrak işlemleri                                                                                          

2956551

 

 

                                                   

  • Yıllık eylem planları

2956541

  • Başkanlık istatistik kitabı ve araştırmaları ile ilgili gelen soru ve taleplere cevap

2956519

2956544

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

İbrahim KÖSE

Daire Başkanı

Sekreterlik

Hasan AZİZ​

Faks

-

Telefon

+90(312) 2957391

E-Posta

bim@diyanet.gov.tr

Bilgi İşlem Çağrı Merkezi

+90(312) 2957377

bimcagrimerkezi@diyanet.gov.tr

Yazılım DİBBYS

ikysbilgi@diyanet.gov.tr

Yazılım İKYS

ikysbilgi@diyanet.gov.tr

Web Hizmetleri

web@diyanet.gov.tr

Mobil Hizmetleri

mobilhizmetler@diyanet.gov.tr

Sistem Alt Yapı ve Şifre İşlemleri

sistem@diyanet.gov.tr

Belgenet ve EBYS

ebysbilgi@diyanet.gov.tr

DHYS, EHYS ve Bordro İşlemleri

ehysbilgi@diyanet.gov.tr

  dhysbilgi@diyanet.gov.tr

E-İmza Sertifikası İş ve İşlemleri

eimza@diyanet.gov.tr

Diğer İş ve İşlemler

cagrimerkezi@diyanet.gov.tr

BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞI

Halit GÜLDEMİR 

Daire Başkanı

Sekreterlik

Ömer Faruk ÖCAL

Telefon

(0312)2957261

Faks

(0312) 2846891

E-Posta: butce@diyanet.gov.tr

Yemek- Hukuk

Mali Hizm. uzmanı      2957897

Kişi Borcu, Taşınmaz, Kesin hesap, Bütçe Planı

Mali Hizm. uzmanı      2957665

Mali Hizm. uzmanı      2957655

Özel Güvenlik,  Aktarma, Ek Ödenek Alma

Mali Hizm. uzmanı      2957663

Mali Hizm. uzmanı      2957664

Ödenek, Faturalar, Yolluklar, Tefrişat, Tadilat, Personel Giderleri,

2957644 -45

Taşınır,  merkez, taşra Konsolide görevlisi 

2958226

İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Bayram GÜLER

Daire Başkanı

Sekreterlik

Bayram GÖKGÖZ

Telefon

(0312) 2956537

Faks

(0312) 2956385

E-Posta: ickontrol@diyanet.gov.tr

Mali Konulara yazılı ve sözlü cevap vermek

Mali Hizm. Uzmanı              2956547

Mali Konulara yazılı ve sözlü cevap vermek

 

Mali Hizm. Uzmanı              2956543

Mali Konulara yazılı ve sözlü cevap vermek

Mali Hizm. Uzman Yard.     2956568

Mali Konulara yazılı ve sözlü cevap vermek

Mali Hizm. Uzman Yard.     2956548

 ​