Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.05.2018

Daire Başkanı

Bayram GÜLER​

19​68 yılında Çorum-İskilip'te doğdu. Hafızlığını İskilip'te bitirdi. Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Kamu Yönetimi" bölümünü bitirdi. 1991 - 2007 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam-Hatip, memur ve şef kadrolarında görev yaptı. 2007 yılında Maliye Bakanlığı tarafından açılan Mali Hizmetler Uzmanlığı sınavını kazanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na atandı. Bakanlıkta üç yıl çalıştıktan sonra 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mali Hizmetler Uzmanı olarak döndü. İç Kontrol Daire Başkanlığında Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapmakta iken 29.03.2018 tarihinden aynı birime Daire Başkanı olarak atandı. 

Bayram GÜLER Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Katıldığı Bazı Çalışmalar:

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yürütülen Reorganizasyon, Görev Tanımları ve Norm Kadro Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı ve proje ekibinde görev aldı.

  2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda İç kontrol Sisteminin Kurulması Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimlere katıldı ve proje ekibinde görev aldı. Ayrıca, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde İç Kontrol Sisteminin kurulması konusunda düzenlenen eğitimlerde “eğitici" olarak görev aldı.

  3. Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında Yönetim Otoritesinin görevini yerine getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimlere katıldı ve proje ekibinde görev aldı.

  4. Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 - 2016 Stratejik Planı'nın hazırlanma sürecinde “sorumlu uzman" olarak görev aldı.

  5. Maliye Bakanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) tarafından idari konularda düzenlenen eğitimlere katıldı.