Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.03.2018

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Görevleri

 1. Yönetimin bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve söz konusu sistemin geliştirilme çalışmalarını yürütmek.
 2. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
 3. Başkanlığın bilgisayar ve internet ağları ile ilgili ihtiyaç tespiti, planlama, kurulum ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Bilgi işlem alanındaki çağdaş gelişmeleri izlemek, bunların Başkanlığın hizmetine sunulabilmesi için önerilerde bulunmak ve Başkan'ın talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek.
 5. Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ve konularda bilgisayar programları hazırlamak/hazırlatmak veya satın alınmasını ve geliştirilip güncellenmesini sağlamak.
 6. Bilgisayar ortamına aktarılan bilgilerin elektronik ortamlarda yedeklenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
 7. Başkanlık bilgisayar ve çevre ünitelerinin periyodik bakımlarının zamanında yapılmasını ve sürekli çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
 8. Başkanlık internet hizmetleri ve web sitesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 9. Daire personelinin uzmanlık alanlarına göre eğitim almasını sağlamak.
 10. Başkanlık personeline kullanılan yazılımlarla ilgili farkındalık eğitimi vermek.
 11. Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.