Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
14.05.2024

Mali İş ve İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sunumu Yapıldı


Başkanlığımız hizmetlerinin taşra teşkilatında etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstlenen şube müdürlerimize yönelik, Diyanet Akademisi Başkanlığınca 07-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezinde düzenlenen seminerde, Bütçe Daire Başkanı Halit GÜLDEMİR tarafından Mali İş ve İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir.

 

Sunumda;

 

Gerçeklestirme Görevlileri ile Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları

 

Bütçe İlkeleri, Performans Esaslı Program Bütçe ve Ödenek Talep Mercileri

 

SGB Ödenek Talep ve Takip Uygulamasının Tanıtımı

 

Ödeme Emri Belgesi, Harcama Talimatı ve Kanıtlayıcı Belgeler

 

KBS Maaş işlemleri, HYS’de Harcama Talimatı ve Ödeme Emri Belgesi  Görüntüleme, Onaylama ve e-Fatura işlemleri

 

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Kullanımı

 

Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) ve Taşınır İşlemleri

 

DİBBYS Taşınmaz Programı ve Taşınmaz İşlemleri

 

Harcırah  İşlemleri

 

Kamu Zararı vb. mali konulara yer verilmiştir.