Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
04.05.2018

Merkez Birimleri İstişare Toplantısı

Başkanlığın faaliyetleri hakkında kurumsal analiz yapmak, 2017 - 2021 Stratejik Planın uygulamasında şimdiye kadar karşılaşılan sorunları tespit etmek ve 2017 yılında gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerden hareketle Stratejik Plan hakkında istişarelerde bulunmak üzere başkan yardımcıları, Başkanlık merkez teşkilatı birim amirleri ve daire başkanlarının katılımıyla 01-04.05.2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da “Merkez Birimleri İstişare Toplantısı" düzenlendi. 

Toplantıda, Stratejik Plan kapsamında Başkanlık birimlerinin 2017 yılında yapmış oldukları faaliyetler daire başkanlıkları bazında yapılan sunumlarla değerlendirildi. Ayrıca gelecek yıllarda hizmetlerin etkinlik ve verimlilik açısından daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler müzakere edildi.

Toplantı neticesinde elde edilen veriler Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından rapor haline getirilip 10.05.2018 tarihinde tüm katılımcılara iletildi.