Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.11.2017

Strateji Koordinatörleri Eğitimi

14-16.11.2017 tarihleri arasında Din İşleri Yüksek Kurulu konferans salonunda Strateji Koordinatörleri Eğitimi düzenlendi. 

Strateji Geliştirme Başkanlığının, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince yerine getirmesi gereken kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, stratejik plan ve performans programı hazırlama başta olmak üzere bütçe, idare faaliyet raporu ile mali durum ve beklentiler raporu hazırlama görevlerini daha sağlıklı yapabilmesi için her birimden strateji koordinatörleri belirlendi. Belirlenen 30 koordinatörün katılımıyla gerçekleştirilen eğitim Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantı Salonunda 3 yarım gün olarak planlandı. 

Strateji koordinatörlerine; Strateji Geliştirme Başkanı V.​ Mahmut TÜRK, Stratejik Planlama ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkan V. Zuha SEVEN, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Muhammed İkbal DERİN, Mali Hizmetler Uzmanı Adem TATAŞ ve Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Esra ÇAKMAK tarafından Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları,  Stratejik Plan 2017-2021, Stratejik Plan Takibi, Performans Programı, Faaliyet Raporları, İç Kontrol Sistemi konularında eğitim verildi.