Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
01.11.2018

Stratejik Plan Çalıştayı

Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Plan 2019-2023 çalışmaları kapsamında Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut TÜRK başkanlığında her birimden en az 1 daire başkanı ve diyanet işleri kariyer uzmanları ile taşra teşkilatı adına 3 il müftüsünden oluşturulan 30 kişilik Stratejik Planlama Ekibi 19-22 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara Haymana'da toplandı. Ekip tarafından mevcut durum analizleri revize edilerek Strateji Geliştirme Kurulu kararları doğrultusunda ilk taslak metin hazırlandı.

Çalıştayda Başkanlık Merkez Birimlerinin stratejik amaç ve hedefler hakkındaki görüş ve önerileri alınarak Stratejik Plan 2019-2023 kapsamında gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler görüşüldü. Ayrıca Stratejik Plan için misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlendi.

Katılımcılar tarafından çalıştayın çok disiplinli ve verimli bir çalışma olduğu dile getirildi.