Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
29.11.2018

Strateji Geliştirme Başkanlığı Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2018 Yılı Eylem Planında yer alan “SGB personelinin yetkinliklerinin artırılması" hususuna binaen; personelin kendini yenilemesi, geliştirmesi, ayrıca hizmetlerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla 15-18 Ekim, 22-25 Ekim ve 05-08 Kasım 2018 tarihlerinde olmak üzere 3 grup halinde hizmet içi eğitim düzenlendi.    

Eğitim kapsamında; “İletişimin Önemi ve İletişim Becerileri" Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa SOYKÖK, “Stres Yönetim Becerileri" Uzman Psikolog Zehra BİNİCİ TEKİN, “Protokol Yönetimi" Şube Müdürü Tahir Kasım TOPRAK, “Süreç Yönetimi" Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Kadri Taha DALMIŞ, “Beyin ve Zihin Gelişim Teknikleri" ve “Analitik Düşünme Becerileri" ise Başkanlık Müşaviri Ömer AYDIN tarafından verildi.