Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
07.10.2020

Daire Başkanlığı İsim Değişikliği

Mevzuatta geçen iş tanımları ve fiili gerçeklik göz  önüne  alınarak, 24.09.2020 tarihli ve 30339839-702.03-E.671801 sayılı Başkanlık makamının ilgi onayı ile Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı,  "Stratejik Planlama ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanlığı"nın ismi "Plan ve Programlar Daire Başkanlığı", "Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanlığı"nın ismi "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" ve "Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı'nın ismi "Bütçe Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.​