Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
12.02.2018

Strateji Geliştirme Başkanı

Hasan GÜÇLÜ

1980 yılında Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Tavşanlı Arslanbey İlkokulunda (1991), orta ve lise öğrenimini Tavşanlı İmam-Hatip Lisesinde tamamladı (1997). 1999-2000 eğitim öğretim yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. İki yıl bu okulda eğitim gördükten sonra Sakarya'ya İmam-Hatip olarak atanması nedeniyle 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaparak 2003 yılında bu okuldan mezun oldu. 2008 yılında aynı üniversitede Prof. Dr. Mürtezâ BEDİR'in danışmanlığında “Şeybani'nin el-Asl İsimli Eserinin Kitabu'l-Buyu ve's-Selem Bölümünde İstihsan Metodunun Uygulanışı" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı danışman rehberliğinde İstanbul Üniversitesinde “Kefevî'nin El-Ketâib adlı eseri Çerçevesinde Hanefi Mezhebinin I. Maveraunnehir Dönemi" konulu doktora çalışmasına devam etmektedir. Görev hayatına, 1999 yılında kazandığı devlet memurluğu sınavı (DMS) ile Sakarya İli Arifiye İlçesine imam-hatip olarak atanmak suretiyle başladı. 2001-2006 yılları arasında Sakarya'da İmam-Hatip, 2006-2009 yılları arasında (36 ay süre ile) İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezinde kursiyer, 2009-2010 yıllarında (11 ay süre ile) Kocaeli ili Gölcük İlçesinde Müezzin-Kayyım, 2010-2011 yıllarında (16 ay süre ile) Tekirdağ Eğitim Merkezinde Eğitim Görevlisi olarak görev yaptı. 2011 yılının Aralık ayında Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılında Müfettişlik ehliyet sınavını kazanarak Müfettiş unvanını aldı. Bu görevi yürütmekte iken 20.12.2016 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına vekâleten görevlendirildi. 29.03.2018 tarihinde ise Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanlığına atandı. Aynı zamanda 21.09.2017 tarihinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekâleten yürüttü. 04.06.2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Strateji Geliştirme Başkanlığına atandı.  Halen Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini asaleten, Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir. Güçlü evli, 2007, 2009 ve 2017 doğumlu 3 çocuk babasıdır.

EĞİTİM BİLGİLERİ :

 • Doktora (devam ediyor)  
 • Haseki Eğitim Merkezi, 2009, İstanbul
 • Yüksek Lisans, 2008, Sakarya Ünv. 
 • Lisans, 2003, Sakarya Ünv. 
 • İmam-Hatip Lisesi, 1997, Tavşanlı
 • İlkokul, 1991, Tavşanlı (Arslanbey İlkokulu)  

 

GÖREV BİLGİLERİ:​

 • (Halen) Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
 • 21.09.2017,  Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdür Vekili (Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı),  
 • 20.12.2016-20.09.2017 Destek Hizmetleri Daire Başkan Vekili (Müfettiş Kadrosunda), 
 • 2015-20.12.2016, Müfettiş, 
 • 2011-2015, Müfettiş Yardımcısı,  
 • 2010-2011 (16 ay), Eğitim Görevlisi,
 • 2009-2010 (11 ay), Müezzin-Kayyım,
 • 2006-2009 (36 ay), Haseki Eğitim Merkezi Kursiyer,  
 • 2001-2006 İmam-Hatip.